Süsivesikdefitsiitne transferriin 29.60 €

Hinnale lisandub ühekordne verevõtutasu 6 €.

 

  • Regulaarse ja liigse alkoholi tarbimisharjumuse hindamiseks
  • Alkoholi liigtarbimisega seotud erinevate terviseprobleemide põhjuse kinnitamiseks

Millisel juhul seda analüüsi võiks teha?

Süsivesikdefitsiitse transferriini (CDT) määramist soovitatakse, kui on kahtlus alkoholiga liialdamisele. Lisaks võiks CDT analüüsi teha, kui esinevad terviseprobleemid, mida saab seostada regulaarse ja ülemäärase alkoholi tarvitamisega  – nt maksa- ja kõhunäärmehaigused, depressioon jt.

Mitmetes riikides (nt Soomes) kasutatakse antud analüüsi tööandja poolt tellituna avalikus sektoris töötavate inimeste (lendurid, auto- ja bussijuhid jt) rutiinseks kontrollimiseks.

Mis analüüs see on?

Alkoholi tarvitamine on Euroopas suitsetamise ja kõrgenenud vererõhu järel ning ülekaalu ees kolmandal kohal olev haigestumise ning enneaegse surma riskifaktor. Alkoholi liigtarvitamine on otseselt seotud rohkem kui 60 erineva terviseprobleemiga, sh maksatsirroos ja hepatiit, pankreatiit, südame-veresoonkonna ja neuroloogilised haigused.

Transferriin on maksarakkudes toodetav rauda transportiv valk, millel on võimalik eristada molekulis olevate siaalhappe jääkide arvu alusel viit isovormi. Etanooli mõjul suureneb süsivesikdefitsiitsete isovormide osakaal. CDT osakaalu suurenemise eelduseks on ühe kuni kahe nädala jooksul igapäevaselt meestel vähemalt 4-6 ja naistel 2-4 alkoholi absoluutühiku tarbimine. Tulenevalt transferriini lammutamise kiirusest (poolväärtusaeg on kaks nädalat) normaliseerub CDT alkoholi liigtarvitamise lõpetamise järgselt 2-4 nädala jooksul.

Maksarakkude tõsise kahjustuse korral häirub maksa ainete tootmise funktsioon ja ka transferriini ei toodeta piisavalt. Sellisel juhul ei ole võimalik CDT analüüsi kasutada.

CDT analüüs on mõeldud eelkõige hiljutise või käimas oleva alkoholi tarbimise harjumuste hindamiseks. Testi abil ei saa hinnata alkoholi tarbimiseks mõistlikke koguseid. Samuti ei näita analüüs verevõtu momendil veres olevat alkoholi sisaldust.

Analüüsi tulemuse saad kuni 3 tööpäeva jooksul.

Referentsväärtus ja tulemuse tõlgendus:

<1,3%          Negatiivne / korras olev, alkoholiga ei ole viimastel nädalatel liialdatud

1,3 – 1,6%    Piiripealne / kahtlane

>1,6%          Positiivne / alkoholi liigtarbimine viimastel nädalatel

Millele võivad viidata analüüsi tulemuse kõrvalekalded normist?

Kõrgenenud CDT väärtused võivad viidata:

  • alkoholi liigtarvitamisele.

PS Normist erineva analüüsi tulemuse korral soovitame nõu pidada spetsialistiga, kes aitab selgitada kõrvalekalde põhjust ning annab juhiseid lisaanalüüside vajaduse ja/või ravi osas.

Infot antud analüüsi kohta saab lugeda veel meditsiinilabori SYNLAB arstidele/õdedele suunatud laboriteatmikust: https://synlab.ee/arstile/laboriteatmik/tulemuste-interpretatsioonid/kliinilise-keemia-uuringud/susivesikdefitsiitne-transferriin-seerumis-s-cdt/

Kokku:

29.60 €

* Teisele isikule ei saa tellida
LISA KORVI