Kreatiniin 2.20 €

Hinnale lisandub ühekordne verevõtutasu 6 €.

 

Kreatiniin moodustub lihaskoes ainevahetusliku protsessi käigus kreatiinist ning eritub organismist peamiselt neerude kaudu. Tekkiva kreatiniini kogus on otseselt sõltuv lihasmassi suurusest.

Kreatiniin seerumis sobib neerukahjustuse sõeluuringuks, aitab hinnata neerude töö intensiivsust: kreatiniini tulemuse alusel arvutatakse üle 18 a isikutel CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) valemi järgi automaatselt ka hinnanguline glomerulaarfiltratsioon (ingl k estimated Glomerular Filtration Rate eGFR), mis väljendatakse mL/min/1,73 mstandardkehapindala kohta. Antud valem ei arvesta isiku kehamassi.

Oluline on teada, et liha söömine kuni 7h enne verevõttu võib väärtust mõjutada ca 10% võrra. Kreatiniini madalad väärtused võivad olla  tingitud nälgimisest või väikesest lihasmassist.

Analüüsi tulemuse saad kuni 2 tööpäeva jooksul.

 

Kokku:

2.20 €

* Teisele isikule ei saa tellida
LISA KORVI