Alkoholi mõju pakett 78 €

  • Kas minu tervisehäired võivad olla seotud alkoholi liigtarvitamisega?
  • Kas alkoholi tarvitamisest on tekkinud kahju minu organitele?
  • Kas peale alkoholitarvitamisest loobumist on mu laborinäitajad paranenud?

Pakett koosneb 5 vereanalüüsist, mis võimaldab saada objektiivset infot alkoholi tarvitamisest tekkinud organsüsteemide kahjustuste kohta ning aitab vajadusel inimest ennast motiveerida alkoholitarvitamisest täielikult loobuma. Alkoholi liigtarvitamine on otseselt seotud rohkem kui 60 erineva terviseprobleemiga, sh maksatsirroos ja hepatiit, pankreatiit, südame-veresoonkonna ja neuroloogilised haigused. Alkoholist tingitud tervisehäired tekivad kumuleeruvalt, paljud alkoholi toimest põhjustatud kaebused on mittespetsiifilised, sageli on inimesel raske endale teadvustada, et enesetunde halvenemise põhjuseks võib olla alkoholi mõju.

Paketis sisalduvad analüüsid aitavad saada organismi hetkeseisu kirjeldavat informatsiooni eelloetletud küsimustele vastuste leidmiseks. Analüüside tulemuste tõlgendamine võib vajada laboriarsti või mõne muu tervishoiutöötaja selgitusi, küsimuste korral soovitame  tellida lisaks laboriarsti konsultatsiooni.

Antud paketi abil ei saa hinnata alkoholi tarbimiseks mõistlikke koguseid, kui kõik analüüsid on normi piires, ei saa see olla inimesele julgustuseks alkoholi tarbimist suurendada või senisel moel jätkata, alkoholi tarvitamisel peab ikka lähtuma põhimõttest, et mida vähem ja mida harvem, seda parem. Kui aga esineb analüüside tulemustes kõrvalekaldeid, on see väga suur ohumärk, kuna alkoholi liigtarvitamisest võivad olla tekkinud juba organsüsteemide kahjustused.

Alkoholi mõju pakett voldik.pdf

 

Paketi tulemused saad koos laboriarsti kirjalike kommentaaridega kuni 3 tööpäeva jooksul.
Hemogramm ja selle koosseisus määratav erütrotsüütide keskmine suurus (MCV)
Gamma-glutamüüli transferaas (GGT)
Alaniini aminotransferaas (ALAT)
Aspartaadi aminotransferaas (ASAT)
Süsivesikdefitsiitne transferriin (CDT)
Kokku:

78 €

LISA KORVI