1. Kes minu labori analüüside vastuseid näevad?

Verevõtupunktidest tehtud tellimuste vastused on nähtavad vaid teile, teie poolt valitud viisil.

Patsiendiportaalist www.minu.synlab.ee tehtud tellimuste vastused on nähtavad teile, kui logite oma kontole sisse. Lisaks edastab labor vastavalt kehtivatele nõuetele tulemused ka tervise infosüsteemi, kust need on nähtavad ka teie haiguslooga seotud pere- ja eriarstidele. Teie kohta tervise infosüsteemis olevate andmetega saate tutvuda veebilehel https://www.digilugu.ee. Samuti on teil kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused tervise infosüsteemis hoitavate andmete suhtes, sh sulgeda andmed nii, et need ei ole kellelegi kättesaadavad.

2. Kuidas analüüside vastused kätte saab?

Patsiendiportaalist tehtud tellimuste puhul liiguvad analüüside tulemused samasse portaali www.minu.synlab.ee. Teavitus portaali laetud analüüside tulemustest saadetakse vastavalt tellimuses märgitule e-maili või SMS-ga.

Kohapealt tellitud analüüside tulemused edastame e-maili teel või verevõtupunkti kohapeale tulles. Paberkandjal vastustele on võimalik verevõtupunkti järele tulla. E-maili teel edastatud turvakirja ja selles olevad tulemused saab avada verevõtupunktis antud personaalse e-mailiga seotud turvaparooli ja kirjas oleva lingi abil kirjas toodud kuupäevani. Kirjaga on lisaks kaasas ka krüpteeritud digidokument (PDF), mida saate avada teile antud personaalse turvaparooliga ka pärast eelpool mainitud lingi aegumist.

3. Mida teha kui vajan abi labori vastuste tõlgendamisel?

Kui te saate oma vastused kätte ja ei oska tulemusi kuidagi ise tõlgendada, soovitame teile juurde tellida meie laboriarsti konsultatsiooni. Laboriarsti konsultatsioonile saate aja broneerida, kas patsiendiportaalis või tulles eelnevalt laborisse kohapeale.

4. Kus asuvad tervise infosüsteemis digilugu.ee minu tellitud analüüside vastused?

Lisaks SYNLABi patsiendi portaalile on teil võimalik oma tellitud analüüside vastuseid vaadata riiklikust tervise infosüsteemist digilugu.ee. Kui te olete digilugu.ee keskonda sisse loginud, siis leiate esilehelt Terviseandmete alt rubriigi Uuringute vastused. Seda klõpsates jõuate lehele, kus on kuvatud muude vastuste seas ka teie poolt tellitud ja SYNLAB Eesti poolt edastatud vastused.