1. Kes minu labori analüüside vastuseid näevad?

Patsiendiportaalist minu.synlab.ee ja verevõtupunktidest tehtud tellimuste vastused on nähtavad teile, kui logite oma kontole sisse. Lisaks edastab labor vastavalt kehtivatele nõuetele tulemused ka tervise infosüsteemi, kust need on nähtavad ka teie haiguslooga seotud pere- ja eriarstidele.* Teie kohta tervise infosüsteemis olevate andmetega saate tutvuda veebilehel digilugu.ee. Samuti on teil kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused tervise infosüsteemis hoitavate andmete suhtes, sh sulgeda andmed nii, et need ei ole kellelegi kättesaadavad.

* Verevõtupunktides tehtud mikrobioloogiliste analüüside ning Eesti isikukoodita klientide tellimuste vastused portaali ja digilugu.ee keskkonda ei liigu. Seoses uue vastuste edastamise süsteemi juurutamisega võib üleminekuperioodil verevõtupunktis tehtud tellimuste puhul olla kasutuses ka varasem vastuste e-kirjaga edastamise süsteem. Lisainfo teenindajalt.

2. Kuidas analüüside vastused kätte saab?

Patsiendiportaalist ja verevõtupunktist tellitud analüüside tulemused liiguvad portaali minu.synlab.ee.* Teavitus portaali laetud analüüside tulemustest saadetakse vastavalt tellimuses märgitule e-maili või SMS-ga.

* Verevõtupunktides tehtud mikrobioloogiliste analüüside ning Eesti isikukoodita klientide tellimuste vastused portaali ja digilugu.ee keskkonda ei liigu. Seoses uue vastuste edastamise süsteemi juurutamisega võib üleminekuperioodil verevõtupunktis tehtud tellimuste puhul olla kasutuses ka varasem vastuste e-kirjaga edastamise süsteem. Lisainfo teenindajalt.

3. Mida teha kui vajan abi labori vastuste tõlgendamisel?

Kui te saate oma vastused kätte ja ei oska tulemusi kuidagi ise tõlgendada, soovitame teile juurde tellida meie laboriarsti konsultatsiooni. Laboriarsti konsultatsioonile saate aja broneerida, kas patsiendiportaalis või tulles eelnevalt laborisse kohapeale.

4. Kus asuvad tervise infosüsteemis digilugu.ee minu tellitud analüüside vastused?

Lisaks SYNLABi patsiendi portaalile on teil võimalik oma tellitud analüüside vastuseid vaadata riiklikust tervise infosüsteemist digilugu.ee. Kui te olete digilugu.ee keskonda sisse loginud, siis leiate esilehelt Terviseandmete alt rubriigi Uuringute vastused. Seda klõpsates jõuate lehele, kus on kuvatud muude vastuste seas ka teie poolt tellitud ja SYNLAB Eesti poolt edastatud vastused.