Roojaproovi võtmine

KALPROTEKTIINI UURING

Proovi võtmisel tuleb arvestada:

 • Kasuta proovivõtmiseks spetsiaalset lusikaga proovinõud. Seda saad küsida laborist või soetada apteegist.
 • Käepäraste (koduste) proovinõude kasutamine ei ole lubatud.

Proovi võtmise protseduur:

 1. Kogu väljaheide puhtale ühekordsele taldrikule. NB! Roe ei tohi kokku puutuda uriiniga, WC-poti loputusveega ning puhastuskemikaalidega.
 2. Võta prooviks üks lusikatäis värsket rooja roojaportsioni erinevatest kohtadest.
 3. Aseta lusikas koos roojaga proovinõusse.
 4. Sulge proovinõu korralikult.
 5. Kirjuta proovinõu küljele oma nimi ja proovivõtmise kuupäev ning kellaaeg.
 6. Vii proov laborisse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui 24h jooksul.

Säilitamine: Hoia proovi laborisse viimiseni külmkapi temperatuuril (+2…+8°C juures).

Lisaks saad veel lähemalt lugeda SIIT.

 

PEITVERE UURING

Proovi võtmisel tuleb arvestada:

 • Kasuta proovivõtmiseks spetsiaalset puhverlahusega* proovinõud. Seda saad küsida laborist.
 • Käepäraste (koduste) proovinõude kasutamine ei ole lubatud.
 • NB! Ettevaatlik tuleb olla proovinõu peenikese plastikotsaga. Kui plastikots on murdunud, siis proovimaterjal lekib ning proov ei sobi analüüsimiseks.
 • Proovi ei ole soovitatav võtta:
  • Kui roojas esineb silmaga nähtavat verd
  • Menstruatsiooni ajal
  • Veritsevate hemorroidide korral
  • Kohulahtisuse korral
 • Enne proovivõttu ei ole soovitatav nädala jooksul teha pärasoolprotseduure.
 • Vajadusel tuleb analüüsi korrata ja soovitame saata 3 proovi 10 päeva jooksul.

* Tegemist on toksilise ainega, mis on allaneelamisel, nahale sattumisel või sissehingamisel mürgine. Põhjustab söövitust ja silmakahjustusi.
Kokkupuute või halva enesetunde korral võtke viivitamatult ühendust arsti või Mürgitusteabekeskusega (tel 16662).

Proovi võtmise protseduur:

 1. Kogu väljaheide puhtale ühekordsele taldrikule või spetsiaalsele roojapüüdjale, mida kasutage vastavalt juhendile. NB! Roe ei tohi kokku puutuda uriiniga, WC-poti loputusveega ega puhastuskemikaalidega.
 2. Eemalda keerates puhverlahusega proovinõult sinine kork koos pulgaga.
 3. Torka pulk rooja roojaportsjoni kolmes erinevas kohas. NB! Proovinõusse ei tohi panna rohkem rooja kui keermega pulga külge kolme torke tulemusel jääb.
 4. Aseta pulk proovinõusse tagasi ning sulgege keermega kork korralikult. Proovinõud ei tohi teist korda avada.
 5. Kirjuta proovinõule oma nimi ning proovivõtmise kuupäev ja kellaaeg.
 6. Vii proov laborisse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 24h jooksul.

Säilitamine: Hoia proovi laborisse viimiseni külmkapi temperatuuril (+2…+8°C juures).

Lisaks saad veel lähemalt lugeda SIIT.