Rooja võtmine peitvere uuringuks

 

  • Kasutage proovivõtmiseks spetsiaalset puhvriga roojatopsi (saad selle SYNLABi laborist).

  • Proovi ei ole soovitav võtta menstruatsiooni ajal ega veritsevate hemorroidide korral.
  • Nädala jooksul enne proovivõttu ei ole soovitav teha pärasooleprotseduure.
  • Juhul kui esineb roojas nähtavat verd, võtta proov järgmisest roojaportsust.
  • Juhul kui esineb kõhulahtisus, oodata proovivõtuga kuni kõhulahtisus on möödunud.
  • Analüüsi tuleb vajadusel teha 3 korda, proov võtta iga kord erinevast roojast.
  • Väljaheiteproov tuleb esmaselt võtta puhtale ühekordsele taldrikule. Roe ei tohi kokku puutuda uriiniga, WC-poti loputusveega ning puhastuskemikaalidega.
  • Eemaldage rahulikult keerates puhverlahusega proovinõult sinine kork koos pulgaga ja torgake pulk õrnalt väljaheitesse roojaportsu kolmes erinevas kohas.
  • Proovinõusse ei tohi panna rohkem väljaheidet kui keermega pulga külge kolme torke tulemusel jääb. NB! Liiga suure koguse puhul pole proovi analüüsimine võimalik.
  • Asetage pulk proovinõusse tagasi ning sulgege keermega kork korralikult.