HPV kodutesti tellimise võimalus on lõppenud.
Kui olete eelnevalt kodutesti tellinud, siis emakakaelavähi sõeluuringus osalemiseks palume saata proovi analüüsimisele hiljemalt 31. jaanuariks 2022.
Küsimuste korral palume võtta ühendust uuringu korraldajaga: hpvkodutest@tai.ee

Kомплект для теста на ВПЧ в домашних условиях заказать больше нельзя.
Если тест был заказан ранее, то для участия в скрининге на рак шейки матки просим вас отправить пробу на анализ не позднее чем 31 января 2022.
Для получения дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с организатором исследования: hpvkodutest@tai.ee

HPV self-sampling kit by order is no longer available.
If you have previously ordered a self-sampling kit, and to participate in cervical cancer screening program, please send the self-sample for analysis at the latest by January 31, 2022.
In case of any questions, please contact the study organizer via e-mail: hpvkodutest@tai.ee