Hinnakirja muudatus alates 01.04.2019 01.04.2019


Alates 1.04.2019 muutuvad erapatsientidele üksikanalüüside, pakettide, arsti konsultatsioonide ning Testikodus.ee teenuste hinnad.

Näiteks meie klientide lemmik Terviseriski pakett hakkab maksma 62 €, Tervisesportlase pakett 48 €. Laboriarsti konsultatsioon maksab uue hinnakirja alusel 24 €. Hinnamuutus ei puudutanud 40+ mehe ja 50+ naise lisapaketti ja verevõtu teenustasu.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 22.03.2019 otsusele kinnitati uus Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu, millega muudetakse tervishoiuteenuste sh laboriteenuste piirhindu alates 01.04.2019. Vastavalt sellele, aga ka lähtudes teenuse lisandväärtusest, tänu millele oleme suutnud pakkuda mugavaid ja kiireid vereandmise võimalusi erinevates Eesti linnades, patsiendiportaali, koolitusi, kommenteeritud vastuseid jpm, korrigeerime ka oma laboriteenuste hinnakirja alates 1.04.2019.

Lisainfot uute hindade kohta leiab meie patsiendiportaalist minu.synlab.ee, klienditoe abil telefonil 17123 (tavatariif) või klienditugi@synlab.ee.